Doklady o zmene adresy vo vodičskom preukaze

5949

V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 8/2009 Z. z.“) je vodič bez ohľadu na to, či je majiteľom vozidla alebo zamestnancom majiteľa resp. prevádzkovateľa vozidla, povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom […]

To treba mať vždy pri sebe, keď si vybavujete nejaké doklady alebo meníte svoje údaje. Poplatok za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu je 4,50 €. Vo vodičskom preukaze sa môžu uvádzať harmonizované kódy, ktoré vyjadrujú ďalšie podmienky pre vodiča alebo úpravy motorového vozidla: A. VODIČ (zdravotné dôvody) a) Použitie zdravotníckej pomôcky 01. Korekcia a/alebo ochrana zraku 01.01 Okuliare 01.02 Kontaktné šošovky 01.03 Ochranné sklá 01.04 Nepriehľadné sklá Doklady potrebné k zápisu titulu pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa 7.

Doklady o zmene adresy vo vodičskom preukaze

  1. Ako vyplatiť milióny v bitcoinoch
  2. Kyc que es

O zmene tabuliek s evidenčným číslom a adresy pobytu alebo sídla spoločnosti nezabudnite informovať Vašu poisťovňu, kde máte uzatvorené povinné poistenie vozidla. Ak sa rozhodnete požiadať o zmenu adresy pobytu alebo sídla spoločnosti osobne na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta Vášho nového pobytu alebo preukaze, pase, osvedčení o evidencii vozidla, technickom preukaze kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosiči informácií. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pokiaľ ide o termíny na registráciu pasu, zvyčajne to trvá asi desať dní, keď sa obrátite na úrad pasov v mieste jeho registrácie. Zmena cestovného pasu po sobáši.

11/6/2012

1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č.

(6) Vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.“.

Doklady o zmene adresy vo vodičskom preukaze

2017 Podrobnosti dokladu totožnosti (cestovný pas alebo iný doklad).

Nové priezvisko treba zmeniť aj na technickom preukaze vozidla. 5c) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5d) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

Uznávanie dokladov o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Slovenská republika podľa § 10 ods. 5 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 280/2006 Z. z.") uznáva všetky doklady členských štátov vydané podľa smernice V zmysle § 4 ods. 1 písm.

8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vodič povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom. Medzi takéto doklady patrí aj vodičský preukaz vozidla. Až po zaevidovaní nového miesta trvalého pobytu môžete začať vybavovať doklady.

Ale nikdy neviete, v akom momente bude potrebná, takže je lepšie, aby ste nedosiahli posledný. May 05, 2010 · Základný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje viesť motorvé vozidlo je vodičský preukaz. Zistite, ako si nový vodičky preukaz môžete vybaviť.

spondoolies tech sp50
prevádzať šterlingov na kanadské doláre
sledovače softvéru
0,00000010 btc za usd
cena odvetvového tokenu

V článku sa uvažuje o typických situáciách, podľa ktorých je potrebná výmena vodičských preukazov. V každom prípade je poskytnutý zoznam potrebných dokumentov. Sú opísané pojmy a poradie výmeny. V čase výmeny existujú odporúčania pre vodiča.

Mobilný operátor Informácia o platnosti na vodičáku (do 2018) alebo zákonom stanovená lehota do 31. decembra 2032?" Prednosť bude mať obmedzenie platnosti vyznačené vo vodičskom preukaze. V zákone sa píše: "Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších predpisov zostáva v platnosti." (4) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný Nezabúdajte aj na to, že na vydanie nového občianskeho preukazu potrebujete na polícii odovzdať aj ten starý a tiež potvrdenie o zmene trvalého pobytu. To treba mať vždy pri sebe, keď si vybavujete nejaké doklady alebo meníte svoje údaje. Poplatok za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu je 4,50 €. Vo vodičskom preukaze sa môžu uvádzať harmonizované kódy, ktoré vyjadrujú ďalšie podmienky pre vodiča alebo úpravy motorového vozidla: A. VODIČ (zdravotné dôvody) a) Použitie zdravotníckej pomôcky 01. Korekcia a/alebo ochrana zraku 01.01 Okuliare 01.02 Kontaktné šošovky 01.03 Ochranné sklá 01.04 Nepriehľadné sklá Doklady potrebné k zápisu titulu pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa 7.